Stadsbestuur gaat met jou in gesprek over jouw ideeën, suggesties en bezorgdheden

Patrick Demarest

04/04/2022
straat/wijk

Het college van burgemeester en schepenen komt naar je toe. Om te luisteren naar wat leeft in jouw buurt of straat en om met je in gesprek te gaan over jouw ideeën, suggesties en bezorgdheden over het leven in onze stad.

Foto TM-waves.


Groot-Tielt is opgedeeld in tien buurten. Onder de naam ‘Je telt mee in Tielt’ bezoekt het college het komende anderhalf jaar alle buurten. Bij zo’n buurtbezoek krijgt iedereen de kans om tijdens een informele babbel van gedachten te wisselen over wat hem of haar bezighoudt. Met de verkregen feedback gaat het bestuur vervolgens aan de slag.

Het eerste buurtbezoek vond plaats in Tielt-Centrum op donderdag 10 maart. Je krijgt tijdig te horen wanneer jouw buurt aan de beurt is. Hou alvast je brievenbus in de gaten.

Participatie

Stad Tielt probeert ook op andere manieren de inwoners nauwer bij het beleid te betrekken. Sinds vorig jaar is er het inwonerspanel dat op regelmatige tijdstippen bevraagd wordt over uiteenlopende thema’s. Nog tot midden maart kunnen de panelleden zich uitspreken over afval, groen en duurzaamheid. Binnenkort verneem je meer over de resultaten van dit onderzoek.

Daarnaast peilt het digitale participatieplatform ‘Kies mee’ geregeld naar jouw mening over kleinere, concrete projecten, zoals bijvoorbeeld de inrichting van een speelterrein of groenzone.